fbpx
 1. Oppdragstorget.no er en tjeneste på internett der privatpersoner og bedrifter (heretter ”Brukeren”) kan legge ut jobber de ønsker utført ut på anbud. Håndverksbedrifter og andre tjenesteytere kan gjennom denne tjenesten gi deg tilbud på å utføre det arbeidet du har beskrevet.
 2. Ved å registrere deg på tjenesten når du legger ut anbud, aksepterer du samtidig de til enhver tid gjeldende brukervilkår for Oppdragstorget.no. Ved vesentlige endringer av vilkårene vil Brukeren få varsel sendt til sin registrerte e-postadresse 30 dager før de nye vilkårene gjøres gjeldende.
 3. Brukeren er selv ansvarlig for at de opplysninger som oppgis på brukerprofilen til enhver tid er korrekte. Videre er Brukeren ansvarlig for at anbudene inneholder relevante og riktige opplysninger om det arbeid som ønskes utført. Brukeren er ansvarlig for at anbud og annet brukerpublisert innhold som publiseres på Oppdragstorget.no ikke er lovstridig, eller på annen måte urimelig eller støtende. Oppdragstorget.no er ikke ansvarlig for Brukerens brudd på brukervilkårene eller lovgivningen, og Brukeren skal holde Oppdragstorget.no skadesløs for ethvert ansvar som måtte følge av slike forhold.
 4. Brukerens anbudsutlysning vil legges ut på Oppdragstorget.no, hvor den vil være tilgjengelig inntil Brukeren deaktiverer anbudet. Ved deaktivering fjernes anbudsutlysningen automatisk. Oppdragstorget.no forbeholder seg retten til å lagre brukerpublisert materiale og annet brukerinnhold så lenge Oppdragstorget finner det ønskelig. Dette gjelder selv om du sletter deg selv som bruker av tjenesten. Oppdragstorget.no forbeholder seg retten til å ta i bruk materiale publisert av Oppdragstorget brukere, også på andre sider og i andre sammenhenger. Brukerpublisert materiale på Oppdragstorget kan bli benyttet i markedsføring av tjenesten. Brukeren samtykker å motta e-poster relatert til jobben som legges ut på Oppdragstorget.no. Brukeren vil også motta nyhetsbrev fra Oppdragstorget.no tilsendt elektronisk. E-poster og nyhetsbrev fra Oppdragstorget.no kan også inneholde informasjon og markedsføring fra våre samarbeidspartnere. Brukeren kan selv melde seg av nyhetsbrevet.
 5. Oppdragstorget har rett til å fjerne eller endre Brukerens anbudsutlysninger uten forutgående varsel til Brukeren og/eller sette Brukeren i karantene / utestenge Brukeren fra videre bruk av tjenesten hvis tjenesten brukes på en måte som er i strid med disse brukervilkårene. Ved handling eller mistanke om handling i strid med disse brukervilkårene som fører til karantene eller utestengelse vil Oppdragstorget.no sende melding til Brukeren om å kontakte Oppdragstorget.no omgående. Karantenen/utestengelsen vil vare inntil situasjonen eventuelt er oppklart, og kan gjøres permanent dersom Oppdragstorget.no mener at forholdet tilsier det. En anbudsutlysning anses alltid å være i strid med disse brukervilkårene hvis den er i strid med norsk lov, god skikk, eller på annen måte vurderes som støtende eller upassende. Det er for eksempel ikke lov å laste opp eller publisere anbudsutlysninger som:
  • er diskriminerende, rasistisk, pornografisk, blasfemisk, ærekrenkende eller truende.
  • inneholder mobbing eller hetsende utsagt
  • strider mot markedsføringsloven eller alkohol- og tobakksloven
  • krenker eller griper inn i en tredjeparts immaterielle rettigheter. Dette gjelder særlig opphavsretten til film, video, musikk og dataprogrammer. Ved tilgjengeliggjøring av rettighets beskyttet materiale, er det påkrevd at rettighetshaver har godkjent handlingen kan karakteriseres som ”spam”, verving eller annen form for reklame
  • annet innhold som er i strid med norsk lov eller som er egnet til å støte eller krenke andre
  • er villedende eller fiktive
  Oppdragstorget.no kan ikke gjøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser av fjerning eller endring av en anbudsutlysning eller av at Brukeren settes i karantene eller utestenges.
 6. Oppdragstorget.no er en ren formidlingstjeneste mellom Brukeren og håndverkerbedrifter. Oppdragstorget.no er ikke en del av avtalen mellom Brukeren og håndverkerbedriften, og har intet ansvar for eventuelle forhold som oppstår i avtaleforholdet dem imellom.
 7. Anbudsutlysningene som sidens brukere legger ut, kan ikke anses som bindende kontrakter og anbudene kan oppdateres og endres av brukeren. Brukeren bør inngå konkrete avtaler med den enkelte håndverker før utførelsen av det enkelte oppdrag. Oppdragstorget er ikke part og bærer intet ansvar under slike avtaler.
 8. Oppdragstorget.no kan ikke holdes ansvarlig for tekniske feil eller andre forhold som gjør at tjenesten svekkes eller forringes, for eksempel ved nedetid for servere, teknisk svikt på nettsiden, eller andre lignende forhold.
 9. Oppdragstorget.no tilstreber å tilby seriøse håndverkstjenester til sidens brukere. Oppdragstorget.no anser det derfor som ønskelig at sidens brukere evaluerer håndverksbedriften etter at oppdraget er fullført. Oppdragstorget påtar seg ikke ansvar for eventuelle brukerevalueringer som oppfattes som krenkende, støtende, usanne eller på en hvilken som helst annen måte urimelige. Håndverkere kan skrive tilsvar til slike evalueringer som her er omtalt. Oppdragstorget.no påtar seg ikke ansvar for eventuelle tilsvar som oppfattes som krenkende, støtende, usanne eller på en hvilken som helst annen måte urimelige. For å kunne publisere en evaluering kreves fullt navn av brukeren. Vi tillater ikke anonyme evalueringer. Evalueringene blir publisert med fullt navn.
 10. Når Brukeren legger ut en annonse eller anbudsutlysning på Oppdragstorget.no vil det ta noe tid før annonsen blir publisert på nettsidene. Dette fordi vårt kundesenter vil sikre at overskriften på anbudet er betegnende for etterlyst tjeneste og at annonsen henføres til riktig kategori på Oppdragstorget.

Logg inn

Registrer konto

Tilbakestill passord

Vennligst skriv inn ditt brukernavn eller e-postadresse og du vil, via e-post, motta en lenke til å lage et nytt passord.